Ursula Fürstenwald

Ursula Fürstenwald

Jeg arbejder med mennesker der kommer på grund af: · Stress · Angst og depression · Kriser · Chok og traumer · Barndomstraumer · Krigstraumer · Udbrændhed · Tristhed, modløshed, afmagt · Samspilsproblemer · personlig udvikling

Mit udgangspunkt i psykoterapien er ressource- orienteret.
Jeg har i mange år arbejdet som psykolog med samtale- og kropsterapi. Sammenhæng mellem følelser, krop og psyke er grundlæggende i min forståelse af mennesket. Psykiske problemer påvirker kroppen – omvendt vil fysisk ubehag også indvirke på psyken. Problemer inden for begge områder får indflydelse på vores livssyn og trivsel. På baggrund af denne sammenhæng er det vigtig at afhjælpe problemer ved såvel den kropslige som følelsesmæssige indfaldsvinkel.

Vores intellektuelle forståelse, hjernen og fornuften, hindrer os ofte i at finde nye veje eller hindrer vores naturlige helingsprocesser i at udfolde sig. Nogle gange kan det være vigtig at udelukke ”hovedkvarteret” for at give plads til at kroppens visdom kan udfolde sig.

Kriser, chok og traumer

At være udsat for kriser og traumatiske begivenheder som f.eks. vold, tab, ulykker, operationer, fald, overfald, familiære/sociale kriser og tab virker overvældene for vore nervesystemer og medfør ofte mere eller mindre vedvarende psykiske og fysiske reaktioner. Vi kan føle smerte og sorg, ensomhed og forladthed. Det er ikke altid at vi kan komme videre derfra, alene eller ved hjælp af familie og venner. Livskvaliteten kan være hæmmet i lang tid, måske i mange år efter.

Specialty

Psykolog

Degrees

Internationalt fakultetsmedlem i Somatic Experiencing®

Certificates & awards

Autoriseret psykolog og godkendt specialist i psykoterapi (Dansk Psykologforening), samt specialist og supervisor i psykotraumatologi. SE® terapi er den korte betegnelse for Somatic Experiencing®, en behandlings metode som forløser og helbreder traumer, udviklet af Peter Levine, Ph.D.

Have a question?